FA

EN

AR


بدون دسته >> دستگاه in body (دستگاه آنالیزور ترکیبات بدن )

 

دستگاه  in body (دستگاه آنالیزور ترکیبات بدن ):

با استفاده از دستگاه  in body (دستگاه آنالیزور ترکیبات بدن )،از وضعیت بدنی خود آگاهی یافته و اطلاعات زیر را از ما بخواهید:

1-میزان عضلات اسکلتی تشکیل دهنده بدن

2-درصد چربی موجود در بدن

3- کل حجم آب  موجود در بدن

4-میزان وزنی املاح و پروتئین بدن

5-نمایه توده بدن یا BMI

6-میزان چربی اضافه بدن

7-نمره تناسب اندامتان در حال حاضر

8- میزان انرژی مصرفی توسط شما در ورزشهای مختلف

9-اطلاع از انرژی پایه یا BMRgoogleplus twitter facebook

دیدگاه خود را بیان کنید


لطفا شکیبا باشید!