ارسال مدارک

ارسال مدارک

ارسال مدارک
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 1 MB, Max. files: 10.
      پسوند های jpg, gif, png, pdf مجاز هستند. حداکثر حجم فایل 1MB می باشد. در هربار ارسال فرم، حداکثر 10 فایل مجاز است.
    • حداکثر 685 کاراکتر مجاز است.