اکسیژنه کردن پوست

اکسیژنه کردن پوست یا اکسیژنومیشیال، یک تکنولوژی جدید پوستی است و کار آن برداشتن پوست مرده در واقع سلول های کراتینی لایه شافی پوست هست که از سطحی ترین لایه پوست برداشته می شود و در نتیجه اکسیژن رسانی سطح پوست بهبود می یابد و محصولاتی که باعث تقویت و بهبود وضعیت پوست می شود.