الکتروکوتر ضایعات پوستی

یک نوع دستگاه الکتروسرجری است که شامل یک دستگاه و یک دسته کورت است با تیغه سردسته که بر اساس نوع ضایعه تغییر می کند و حین کار دستگاه اسموک برای مکش بخارات حاصل از آسیب بافت به کار میرود.

روشی کم تهاجمی برای درمان ضایعات پوستی سطحی داخل اپیدرم و درم به طور گسترده ای به کار می رود.

آماده سازی قبل از شروع کار استفاده از بی حسی(لیدوکائین) به شکل تزریقی یا بدون اپی نفرین یا پمادهای موضعی بی حسی بر اساس نوع ضایعه می باشد بعد از تمیز کردن محل ضایعه.

مواردی که از این روش استفاده می شود شامل ضایعات پوستی خوش خیم مانند انواع ضایعات کراتوز سبورئیک و هایپرپلازی غدد سباسه انواع خال ها.و موارد بدخیم هم بعد از ارسال نمونه پاتولوژی مثل Bcc و Scc.

در موارد ضایعات پوستی عفونی شده یا موارد بدخیم که به قسمت های عمقی پوست گسترده شده‌اند یا بدخیمی های راجعه، نباید به کار رود.
هم چنین بیمارانی که از دستگاه های داخلی قلبی استفاده می‌کنند مانند پیس میکر یا دفیبریلاتور گزینه های مناسبی برای الکترو سرجری نمی باشند.
بعد از انجام پروسه الکتروسرجری حافظت زخم و پانسمان و ترمیم کننده یک تا دو هفته باید انجام شود و شستشو با آب و صابون ملایم می‌تواند انجام شود. از اسکراب و لایه بردار ها روی زخم استفاده نشود.