لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

به معنای تجزیه چربی با لیزر است. اما بطور شایع به مفهوم تخریب بافتچربی یا کاهش بافت چربی بکار میرود.

این سیستم در سال 2006 به تایید سازمان Fda رسیده است. طی آن از یک فیبر نوری لیزر داخل بافتی جهت لیزر چربی استفاده می شود. در اثر تابش اشعه لیزر , چربی ها بصورت نیمه مایع در آمده که می توانند به راحتی توسط بدن جذب شده یا از بدن خارج شوند.

مناسب ترین نقاط بدن برای لیپولیز عبارتند از : بازوها , غبغب , پشت , پهلوها , شکم , ران ها و …

لیزر لیپولیز تحت بیحسی موضعی انجام شده و یک جلسه آ« به مدت 1تا 3 ساعت طول می کشد , سوراخهای 1تا 2 میلی متری روی پوست ایجاد و تحت بیحسی موضعی یک فیبر نوری باریک وارد زیر پوست می گردد و لابه لای پربی ها حرکت کرده تا لیزر باعث تخریب دیواره سلولهای چربی و آزاد شدن آنها شود. این روش در چاقیهای موضعی خفیف و متوسط کافی بوده و نیازی به لیپوساکشن نمی باشد. ولی در چاقیهای شدیدتر در حالیکه در لایه سطحی فقط از لیزر استفاده می شود , در لایه عمیق علاوه برلیزر نیاز به تخلیه چربی ها هم می باشد.