مشاوره بای پس معده

مشاوره بای پس معده

این روش بین سنین 65-18 سال قابل انجام است.در این روش 2هدف مدنظر است:

1-فرد غذای کمی میل کند،زیرا با زودتر متسع شدن معده، زودتر احساس سیری میکند.
2-مواد غذایی کمتر جذب شود
در واقع 2عمل جراحی یکجا روی بیمار انجام می شود. در این روش فرد 100-80 % اضافه وزن خود را در طی 14-9 ماه از دست می دهد و پس از آن

تا آخر عمر در وزن ایده آل خود باقی باقی خواهد ماند. این روش قطعی ترین روش درمان چاقی مفرط و فوق چاق محسوب میشود.

همچنین باعث میشود تا افراد دارای اضافه وزن که مستعد ابتلا به بیماریهایی مانند دیابت،اختلالات قلبی و مشکلات گردش خون هستند،کمتر در معرض بیماری قرار گیرند. در افرادی که شیرینی خور مفرط هستند بهترین روش درمانی می باشد. در این روش کاهش وزن سریعتر از سایر روشهاصورت میگیرد

در بیماران دیابتی،افزایش چربی و دارای فشارخون،عمل بای پس معده 90-80 %بهبودی ایجاد نموده و مرگ و میر ناشی از این بیماری را کاهش داده است