کرایو لیپولیز

تکنیکی غیر جراحی برای کاهش چربی های موضعی است که نسبت به سایر روش های تهاجمی تر مثل لیپوساکشن خطر کمتری دارد.
در این روش که نام دیگر آن فریز کردن چربی است از طریق سرد کردن بافت چربی به شکستن پیوند بین بافت اتفاق می افتد و باعث کاهش چربی در آن منطقه، بدون آسیب سایر ارگان ها می شود.
* اثرات این روش بعد از چند ماه تدریجاً دیده می شود.
* در این روش از یک اپلیکاتور مکنده روی پوست استفاده می شود که در تماس با پنل های سرد کننده است. بیمار چند دقیقه احساس سرما میکند و بعد هم با حالت بی حس شدن کم کم از بین می رود.
سلول های چربی ظرف یک ساعت سرد می شود.
* دوره ریکاوری بعد از انجام این روش وجود ندارد و بیمار می تواند سریعاً به فعالیت روزانه برگردد
* معمولاً این روش چند جلسه باید انجام شود.
* نتیجه درمان بعد از 2-4 ماه مشخص می شود.
از عوارض این روش قرمزی و کبودی موضعی است که ظرف چند ساعت از بین می رود.