مشاوره ابدومینوپلاستی (زیبایی وتناسب بدن وشکم)

+یک روش جراحی زیبایی است که با ازبین بردن چربی و پوست اضافه به صاف کردن شکم و محکم تر کردن ماهیچه های شکمی،کمک میکند.
این روش یک عمل جراحی اساسی است ،بنابراین مهم است که وضعیت خود را آنالیز کنید سپس تصمیم به انجام بگیرید.
+برای افرادی که علی رغم رژیم و ورزش شکم بیرون زده دارند
و افرادی که به دنبال کاهش وزن یا بازرسی پوست شل و آویزان دارند
این روش جراحی مناسب می باشد.
+عمل ابدومینوپلاستی جزئی(مینی ابدومینوپلاستی):با یک برش در قسمت تخنانی شکم و جداکردن پوست از دیواره شکم و زیرناف ،چربی و پوست اضافی برداشته می شود این روش کم تهاجمی تر و برش کوتاه تر است.

روش ابدومینوپلاستی کامل:یک روش در قسمت تحتانی شکم است و برش دوم برای آزاد کردن ناف از بافت اطراف است.
پوست از دیواره شکم جدا و چربی پوست اضافی برداشته می شود
و ایجاد سوراخ جدید ناف و دوختن آن در عمل
عمل بین 2 تا 3 ساعت زمان می برد ،نیاز به 1 شب بستری در بیمارستان دارد و نتیجه کامل عمل بعد از 6 هفته خواهد بود

+ملاحظات بعد از عمل:
-عدم فعالیت و ورزش سنگین به مدت 1 ماه
-دوری از محل کار به مدت 2 هفته
-استفاده از دارئ های تجویز شده توسطط جراح
-مراجعه مجدد جهت بررسی جراح بعد از 2 هفته
-عدم استعمال و دخانیات و الکل به مدت 1 هفته بعد عمل