مشاوره کشیدن پوست صورت(لیفتینگ صورت)

یکی از انواع لیفت و کشیدن پوست که توسط جراح پلاستیک در کلینیک آبنوس مشاوره و ویزیت، و در مرکز جراحی انجام می شود و ظاهر صورت را بسیار شاداب تر و جوان تر می کند.
سن مناسب حدودی برای انجام این جراحی حدود 50 سال می باشد که باز هم باید از نزدیک میزان شلی و افتادگی پوست دیده شود.
در این عمل جراحی قسمت هایی که در 2 طرف ناحیه فک دچار شلی و افتادگی شده و پوست کمی آویزان شده، کامل برداشته می شود.
در عمل جراحی لیفت کامل صورت، علاوه بر همان قسمت سطحی پوست، تمام بافت های شل زیر آن با پوست کشیده می شود و این امر به جوان تر نشان دادن صورت کمک شایانی می کند و قسمت هایی که اضافه اند و کشیده می شوند، برداشته می شود (در واقع پوست اضافه بریده می شود).
همزمان با لیفت جراحی صورت، لیفت گردن هم می توان انجام داد که ناحیه پوست شل گردن را نیز می کشد و از بین می برد.
در واقع با این عمل جراحی فقط شلی پوست برطرف می شود و چروک ها و لک های پوست باقی می ماند که باید با سایر روش ها آن ها را از بین می برد.