مزوتراپی مو

در این روش از ترکیبات فرآورده های گیاهی، ویتامین ها، داروهایی مثل فیناستراید و ماینوکسیدیل استفاده می شود که نتیجه آن:
– بهبود عدم تعادل هورمونی در اطراف فولیکول های مو،
– رساندن مواد مغزی به ریشه موها،
– بهبود گردش خون فولیکول های مو است.