مزونیدلینگ

یک درمان پوستی پیشرفته برای تولید و دوباره سازی کلاژن می باشد. در واقع تمام عملکرد های میکرونیدلینگ که در همان قسمت کامل توضیح داده شد، در اینجا انجام می شود با این تفاوت که همزمان از دارو های مزوتراپی هم استفاده می شود.در واقع در مزوتراپی از دارو های ویتامینی، آنزیم ها و هورمون ها و عصاره گیاهان استفاده می شود که منجر به جوان سازی و سفتی پوست می شود، حتی برخی از داروهای مزوتراپی برای کم شدن چربی در برخی نواحی صورت می شود.
در واقع در این روش هم مزوترالپی و هم میکرونیدلینگ انجام می شود و در نتیجه مؤثرتر است و چهره شما جذاب تر می شود ومنافع مزوتراپی و میکرونیدلینگ هر دو را شامل می شود