هیدروژن رسانی

آکواشور H2 یا هیدروژن رسانی یا آبرسانی عمیق پوست، درمان برداشت جوش های سر سفید و سر سیاه می باشد و همینطور رطوبت رسانی عمقی پوست را انجام می دهد و باعث روشن شدن پوست می شود و در واقع دوباره سازی پوست که منجر به ساخته شدن لایه های جوان و جدید و برداشت لایه مرده پوست می شود. به این روش لایه برداری با آب هم می گویند.