پروتز سینه

جهت افزایش اندازه، زیبایی ظاهر، زاویه دار شدن (کانتور) سینه انجام می شود.
برای این افراد قابل انجام است:
1-سینه های کوچک دارند
2-غیر قرینگی دو سینه دارند
3-ترمیم و زیبایی بعد از برداشتن بافت توموری در سرطان سینه
در این روش پروتز از جنس سیلیکون در بالا و پایین رفتن عضله قفسه سینه قرار داده می شود.
جراح پلاستیک با استفاده از یکی از سه نوع برش 1-زیر بغل 2- زیر سینه 3- اطراف نوک سینه (آرئول) ؛ پروتز را قرار می دهد.
این عمل جراحی با بی هوشی کامل انجام می گیرد و در صورت داشتن حال عمومی خوب نیاز به ماندن در بیمارستان نمی باشد.
بعد از عمل تورم و درد مختصری وجود دارد که با استفاده از سوتین مخصوص و مسکن برطرف می گردد.