ژل گونه

تزریق ژل و حجم دهی درناحیه گونه به زیبایی صورت می افزاید و کمک به کمتر دیده شدن سن و افزایش زاویه سازی صورت میکند و در افرادی که طبق استانداردهای زیبایی چهره نیاز به تزریق ژل در گونه داشه باشند حتی ممکن است با تزریق گونه به تنهایی صورت زاویه دار دیده شود.
در تزریق ژل ناحیه گونه می توان از متد های مختلفی برای تزریق استفاده کرد، در معاینه اولیه پزشک مشخص می شود که کدام قسمت گونه نیاز به تزریق ژل دارد. بعضی موارد فقط برجسته سازی ، استخوان گونه، گاهی ایجاد خط رژ گونه، گاهی پر کردن شیاری در ناحیه گونه که شیار گونه نامیده می شود و به علت شلی پوست یا بغضی مواقع ارث و در بعضی موارد دنباله شیار زیر چشم امتداد می یابد و با تزریق کمی ژل پر شده و بسیار چهره را زیباتر و جذاب تر می کند. در بعضی مواقع با حجم سازی حتی کم و در ناحیه گونه لیفتینگ بهتری در چهره ایجاد می شود و پوست کشیده می شود و حتی ممکن است در افرادی که خط خنده دارند با حجم دهی گونه، خط خنده کم عمق و یا محو شود.
در واقع با افزایش سن حتی در افرادی که حجم گونه آن ها خوب بوده به علت کم شدن بافت چربی صورت حالت افتادگی به چهره می دهد و پوست را شل تر نشان می دهد که با کمی حجم دهی گونه کاملاً شادابی و جوانی به پوست باز میگردد.
حتی بعضی افراد به صورت ژنتیکی ممکن است گونه های صاف و یا حتی گودی داشته باشند که حجم دهی و تزریق ژل درناحیه صورت کاملاً زیباتر و جذابتر می شود.