کاشت اسکار جراحی یا بخیه

مو بر روی اسکار و ۳۰ به علت آن و عمق آن ممکن است رشد بکند یا رشد نکند این نکته معمولاً طی شرح حالی که پزشک معالج شما از شما بگیرد مشخص می‌شود که معمولا اگر ضایعه
ضخامت بالای داشته باشد و یا حالت کلوئید باشد ابتدا باید کمی با تزریق و یا هر کاری که پزشک صلاح می داند ضایعه هم سطح پوست شود و سپس بر روی آن کاشت انجام شود و در نهایت نیز تصمیم به پزشک است.