بالا بردن یا لیفت سینه (ماستوپکسی) (Brest lift proceeleres (mastopexy)

– عواملی چون سن، بارداری، شیردهی، کاهش وزن باعث می شود سینه ظاهر سفت و محکم خود را از دست بدهد و افتاده شود؛ در این موارد می توان با عمل زیبایی لیفت سینه، زیبایی را به سینه برگرداند.
– جراحی یا بی هوشی کامل توسط جراح پلاستیک از طریق برش هایی در سینه انجام می شود و دور آن پوست اضافی برداشته شده و سینه و نوک سینه در موقعیت بالاتری قرار خواهد گرفت.
نتایج عمل: بعد از 2 ماه قابل توجه و بعد از 6 ماه نتیجه قطعی دیده می شود.