ژل چانه

در واقع با تزریق ژل در چانه و برطرف کردن نقایص چانه که می تواند بیشتر کردن ارتفاع چانه، جاو آوردن چانه های عقب رفته باشد در زاویه سازی صورت کمک کنیم.
در.اقع 2 جزء خیلی مهم در صورت که کاملاً در شکل چهره بسیار تاثیر گذار است، ناحیه بینی و چانه می باشد.
البته به جز تزریق ژل از تزریق چربی و یا حتی پروتز های چانه هم می توان در مواردی استفاده کرد.
چانه به طور نرمال وقتی از نیمرخ به آن نگاه می کنیم ، برجسته ترین قسمت آن باید در امتداد لب پایین باشد و اگر عقب تر از آن قرار بگیرد نیاز به اصلاح دارد.
عمل جراحی پروتز چانه هم اکنون یکی از عمل های جراحی بسیار پر طرفداری شده که به شدت علاقمندان به آن روز به روز در حال افزایش هستند.
با افزایش سن به دلیل کم تر شدن تراکم استخوانی در بدن ممکن است مقداری از بافت استخوانی چانه از دست برود و نیاز به حجم دادن ناحیه چانه پیدا کنند.