کاشت ابرو

کاشت ابرو برای افرادی مناسب است که به علت تاتوهای مکرر موهای ابرو آن ها ریخته و یا بسیار کم شده و کاشت مو روی قسمت تاتو شده هم هیچ مشکلی برای کاشت ندارد و موها به تراکم مورد نظر خواهد رسید.
در مواردی هدف پهن تر کردن ابرو و یا تغییر دادن حالت ابرو است که در این موارد باید حتما پزشک ویزیت کند و در صورتی که منطقه کاشت و حجم موهای قبلی ابرو مناسب باشد تصمیم به کاشت گرفته شود، زیرا پروسه کاشت ابرو بسیار حساس است. برای حصول بهترین نتیجه باید بهترین تصمیم گرفته شود.
برای کاشت ابرو از هر دو روش FIT و یا FUT می توان استفاده کرد یعنی هر کدام به صورت مجزا می تواند کاملاً مؤثر باشد، که انتخاب روش مؤثر بستگی به جنس موی فرد، منطقه کاشت از نظر بررسی وجود تاتو یا عدم تاتو، وجود موی ضخیم یا نازک در ابرو و همینطور وضعیت چهره فرد بسیار مؤثر خواهد بود.
کاشت ابرو در کلینیک آبنوس توسط متخصص مجرب پوست و مو انجام می شود.
می توانید حضوری به کلینیک تشریف بیاورید و عکسهای افرادی که کاشت ابرو انجام داده اند را مشاهده کنید.
در ضمن برای کاشت مو چه ابرو و چه سر و چه در کاشت ریش این نکته بسیار مهم است که تمام روند کاشت باید در محیط استریل انجام شود و تمام اصول استریل را افرادی که کار می کنند رعایت کنند تا از هر گونه عارضه و یا عفونتی پیشگیری شود و پروسه با سلامت کامل و نتیجه ای رضایت بخش به اتمام برسد.