کاشت مو به روش FUT

یکی دیگر از روش ای کاشت مو روش کاشت FUT می باشد. درجه موفقیت این روش کاشت نیز همانند سایر روش های کاشت هست تنها تفاوت آن با سایر روش های کاشت در این است که در این متد باید از یک جراحی استفاده شود و در واقع نواری از پشت سر از پوست و مو با هم برداشته شده و بخیه زده شود. این که برای هر فرد کدام روش مناسب تر است بستگی به عوامل مختلفی دارد و همینطور سن و مقدار رویش و حجم منطقه طاسی در سر . البته در این روش ما میتوانیم از موهای برداشت شده برای کاشت ابرو، کاشت ریش، کاشت سبیل، کاشت مناق اسکار که به طور مثال در سر به علت تصادف یا جراحی بخیه زده شده و منطقه ای در سر که اصلاً مو رویش نمی کند نیز استفداه کنیم. درضمن این روش برای افرادی که به علتی نواحی سوختگی در سر دارند که مویی رشد نمیکند یا بعلت بیماری های قارچی و پوستی سر در دوران کودکی از رادیوتراپی استفاده کرده اند و موها در مناطق رشد ندارند و طاس است نیز می توان استفاده کرد. یکی از نکات مهم و دقیقی که در این متد در کلینیک آبنوس استفاده می شود، استفاده از پرسنل مجرب است زیرا هنر کاشت در بین موهایی که مال خود فرد است و اینکه کوچکترین آسیبی به موهای خود فرد وارد نشود بسیار مهم و حیاتی است.

نمونه کارها