رژيم درماني با دستگاه Inbody

رژيم درماني با دستگاه Inbody


شاخص توده بدنی یا همان BMI فاکتور مهمی است که در تشخیص وضعیت فرد از نظر نوع چاقی و لاغری و یا تناسب اندام بسیار مورد توجه است. امروزه رژیم درمانی به کمک این شاخص بسیار ساده تر صورت می گیرد. در این بخش نحوه رژیم درمانی به کمک این دستگاه را بیشتر شرح خواهیم داد تا با آن آشنا شوید.


(BMI (Body Mass Index) = weight (kg) / Height (m2

شاخص توده بدني = وزن (كيلوگرم) / مجذور قد (متر)

حاصل اين فرمول :

· گر عددي بين 20 تا 25 باشد ، نشان دهنده آن است كه فرد مورد نظر در حيطه نرمال وزني است.

· اگر عددي بين 25 تا 30 باشد، نشان دهنده آن است كه فرد مورد نظر داراي اضافه وزن است.

· اگر عددي بين 30 تا 35 باشد، نشان دهنده آن است كه فرد مورد نظر مبتلا به چاقي درجه يك است.

· اگر عددي بين 35 تا 40 باشد، نشان دهنده آن است كه فرد مورد نظر مبتلا به چاقي درجه دو است.

· و اگر حاصل اين فرمول بيش از 40 باشد، نشان دهنده آن است كه فرد مورد نظر مبتلا به چاقي درجه 3 يا چاقي مفرط است.

اين شاخص با آنكه كاربرد فراواني دارد و تعيين كننده وضعيت هر فرد از لحاظ وزني است، اما در تعيين نوع چاقي يا چاقي موضعي، بسيار ضعيف و بدون استفاده است. چرا كه ممكن است فردي از لحاظ شاخص توده بدن در حيطه نرمال وزني بوده (يعني BMI او بين 20 تا 25 باشد) اما مبتلا به چاقي موضعي باشد، كه با كمك اين شاخص هرگز به آن پي نخواهيم برد. لذا نيازمند آن هستيم كه روش هاي مكملي را در كنار شاخص هاي مورد استفاده به كار بگيريم تا نتيجه دلخواه را در حوزه رژيم درماني به دست آوريم.

INBODY دستگاهي با تكنولوژي برتر در خدمت رژيم درماني

مرحله ابتدايي براي هر رژيم درماني و ارائه برنامه غذايي؛ اندازه گيري قد و وزن و به دست آوردن BMI هر فرد است. در مرحله بعد با توجه به اعداد به دست آمده، كالري روزانه هر فرد محاسبه شده و رژيم غذايي مناسب هر فرد با توجه به شرايطش نوشته مي شود . اما همان طور كه در بالا هم گفته شد، شاخص توده بدن ، مشخص كننده نوع وضعيت بدني هر فرد نيست و نميتواند شاخص دقيقي باشد، از اين رو نياز به يك روش يا دستگاه كه بتواند به شكل مكمل اين نياز را به طور كامل برطرف كند، ضروري به نظر ميرسد.

دستگاه Inbody يك دستگاه جديد با تكنولوژي برتر در زمينه تعيين وضعيت بدني هر فرد است. همان طور كه در شكل زیر مي بينيد، وقتي فردي روي دستگاه قرار مي گيرد، در وهله اول، قد، وزن و شاخص توده بدني او به طور دقيق، تعيين مي شود. پس از آن مي توانيم به آناليز و بررسي تك تك اعضاي بدن و نوع وضعيت آنها به طور جداگانه بپردازيم. با اين دستگاه مي توانيم ميزان چربي، عضله و درصد آنها را در تك تك اندام ها بررسي كنيم و پس از آن به نوشتن يك رژيم غذايي مناسب با وضعيت بدني آن فرد بپردازيم.

با اين دستگاه اطلاعات زير به راحتي قابل دسترس است:

اين اطلاعات شامل چهار بخش ، كه به ترتيب شامل: (در شكل زير قابل مشاهده است)

· Body Composition يا تركيبات بدن

· Obesity Diagnosis يا تشخيص چاقي

· Muscle – Fat Control يا كنترل چربي – عضله

· Exercise Planner يا برنامه ورزشي ميباشد

Body Composition

در اين بخش اطلاعاتي شامل : وزن، تعيين وزن نرمال، تعيين توده عضلاني، تعيين توده چربي بدن، تعيين ميزان آب بدن، تعيين توده چربي آزاد بدن را به طور مجزا براي هر اندام خواهيم داشت.

Obesity Diagnosis

در اين بخش اطلاعاتي شامل: شاخص توده بدن، درصد چربي بدن، نسبت دور كمر به دور باسن و شاخص متابوليك بدن ( شاخص سوخت و ساز) به طور مشخص به دست مي آيد.

Muscle – Fat Control

در اين بخش به طور مجزا مشخص مي شود كه بدن شما چه ميزان توده عضله و توده چربي در مقياس كل، كم يا زياد دارد و يا اينكه در حيطه نرمال است.

Exercise Planner

و نهايتا در اين بخش به شما گفته مي شود كه با توجه به نوع و وضعيت بدنتان، در هر يك از فعاليت هاي ورزشي ، چه ميزان كالري سوزي خواهيد داشت و چه فعاليت بدني براي آنكه بتوانيد به وزن دلخواهتان برسيد،برايتان مناسب تر است.

و در نهايت به كمك تمامي اين اطلاعات، بهترين رژيم با توجه به بدن هر فرد و وضعيت متابوليكي وی برايش نوشته مي شود.

هانیه جباریان: کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

0 نظرات

نظرتان درباره این نوشته

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *